Factory P69
Production line

Giới thiệu P69

About us

P69 INVESTMENT CORPORATION

Established in 2007. Operating in a number of fields such as:

- Mechanical processing for the electromechanical industry (M&E)
- Mechanical and electrical construction contractor (M&E)
- Investment (some areas)
I. MANUFACTURING FIELD
All products are manufactured by P69 company on modern lines and the quality management system meets ISO 9001: 2015.

• Cable ladder, cable tray used in electrical systems, industrial electricity
• Air ducts, vents, and air valves used in the Ventilation System (HVAC)
• Various types of steel, multi-function support bar used in electromechanical systems (M&E)
• C-shaped purlin used in construction industry
•    And more

Providing an unlimited number of products when customers need to order.

And we always try our best to create the most perfect products for the electromechanical system in the works to operate stably and sustainably. In order to create the best environment for urban areas, factories, factories ... Contribute a part to the industrialization and modernization of the country.

II. FIELDS OF ELECTRICAL AND ELECTRICAL M & E
Professional general contractor (Supply and construction M&E system)
From estimating consultancy to implementing synchronous completion of works, with key M&E packages worth hundreds of billions:

• Ventilation system
• Fire protection system
• Medium, low voltage, lighting, power supply system
• Water supply and drainage system
• Backup generator system
• Light electrical system: lan network, camera, sound ...
• MBS intelligent building management system ...
•    Central Gas Heating
For projects: buildings, apartments, commercial centers, factories, hotels, airports, hospitals ...

With the concept that manpower is our biggest asset, we have trained a team of highly qualified and skilled cadres and workers. Every year, we organize training courses to improve the value of the company's human resources.

In parallel with the training and development of human resources, the absorption of science and technology, production lines, and new erection technology is a special issue that focuses on.

Not only focusing on the field of manufacturing, erection and construction. The company also invests in developing high-quality ecosystems. With long-term and good relations with foreign suppliers and by practical experience, P69 Investment Joint Stock Company has been appointed as sales agent for major domestic and international brands. in many fields such as: cameras, fire alarms, control devices, air conditioners, electrical wires, galvanized steel sheets ...

In addition to human and technical factors, we understand that relationships with partners and partners are the way to the strong development of the Company.

We are ready to meet all the requirements of customers in order to tighten the sustainable relationship, to cooperate and develop together to create architectural masterpieces.

History begin

P69 Investment Joint Stock Company - Formerly known as P69 Mechanical and Machinery Erection Co., Ltd. - Nguyen Thuy is Nguyen Tien Phu Co., Ltd. has over 25 years of highly effective operation in the field of mechanical processing and manufacturing. industrial machinery installation, civil construction, manufacturing and installation of ventilation, air-conditioning and industrial dust extraction systems. Due to the need to expand the fields of production and business, in April 2019, P69 Mechanical and Machinery Co., Ltd. was transformed into P69 Investment Joint Stock Company according to the Business Registration Certificate No: 0102352429 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi on: April 14, 2019.

Based on the efficient operation of P69 Engineering and Machinery Co., Ltd, now P69 Investment Joint Stock Company has had many relationships, especially interested and trusted by customers.

With the motto `` Prestige - Quality - Progress - Efficiency '', P69 JSC always aims for high quality projects and constantly meets the requirements of customers.

Business

Organizational structure

About

Contractor experience

With its long-term experience and capabilities, P69 Investment Joint Stock Company together with a team of highly skilled domestic and foreign staff and workers who are wholeheartedly in their work, have been and are implementing large national contracts and projects for Agencies, Companies, Factory Offices and great achievements through works and projects:
Ongoing projects:
1. Vinhomes Grand Park, 2020
2. Vinhomes Smart City, from 2019 up to now
Projects have been implemented
1. F1 Hanoi race track, 2019
2. Vincom Plaza Hoa Binh
3. Vincom Plaza Phu Ly
4. Vincom Plaza Thanh Hoa
5. Vinhomes Golden River - Ba Son, Ho Chi Minh City
6. Vinperl Cua Hoi
7. Vincom Plaza Ha Tinh
8. Vinhomes Central Park - Tan Cang, Ho Chi Minh City
9. Vincom Plaza North Tu Liem
10. Vinhomes Times City - Park Hill
11. Vinhomes Nguyen Chi Thanh
12. Vincom Center Ha Long
13. Vinhomes Times City
14. Vinhomes Royal City
15. Vincom Village (Vinhomes Riverside)
16. Panasonic Vietnam factory
17. Ministry of Public Security Building - Pham Hung Street - Hanoi, 2009
18. EVN Power Building - 11 Cua Bac - Hanoi, 2009
19. Samsung Electronics Vietnam Factory, Yen Phong Industrial Park - Bac Ninh, 2008
20. Vietnam Radio and Television Station - 58 Quan Su - Hanoi, 2007
21. State Treasury Headquarters - No. 32 Cat Linh - Dong Da District - Hanoi, 2007
22. Canon Vietnam factory
And many other projects ...
Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung
Gửi phản hồi
Bảng điều khiển bên

Construction safety

MEASURES TO ENSURE LABOR SAFETY, ANTI-EXPLOSION FIRE

Các tiêu chuẩn, quy phạm và yêu cầu nhà thầu áp dụng bao gồm:
 • * TCVN 5308 - 91 : Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
 • * TCVN 4086 - 85 : Công tác an toàn trong lao động.
 • * TCVN 4055 - 85 : Công tác tổ chức thi công.
 • * 20TCN 25 - 91 : Công tác thi công điện.
 • * 20TCN - 177 : Tiêu chuẩn chống ồn cho công trình.
 • * TCVN 4519 - 88 : Công tác thi công nước.
 • * TCVN - 3146 - 86 : Yêu cầu chung về an toàn.
 • * TCVN - 2622 - 95 : Phòng chống cháy cho nhà và công trình.
   
An toàn lao động - bảo hiểm

Đây là vấn đề quan trọng trong thi công mà nhà thầu chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu.

Trước khi vào thi công tại công trình, Nhà thầu tổ chức học an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên tham gia thi công về nội quy và an toàn lao động trên công trường. Cụ thể như sau:

 • * Tuyệt đối chấp hành tuân thủ các quy định của bên mời thầu.
 • * Tuyệt đối chấp hành các nội quy, quy tắc và an toàn lao động chung trên công trường, nếu vi phạm sẽ bị cán bộ an toàn xử lý cảnh cáo, kỷ luật. Nếu nghiêm trọng sẽ bị đuổi ra khỏi công trường.
 • * Khi vào công trường tất cả cán bộ công nhân viên đều phải mặc áo, quần, mũ, giầy, bảo hộ lao động đồng phục của đơn vị mình, đeo thẻ ra vào công trường.
 • * Tuỳ vào tính chất công việc mà phải đeo khẩu trang, găng tay, kính hàn, ...
 • * Khi sử dụng điện phải tuân thủ các quy tắc về an toàn điện và phòng chống cháy (tuyệt đối không cho phép người không có chuyên môn về điện nối, đấu điện).
 • * Khi thi công tại những vị trí cao phải thắt dây an toàn.
 • * Khi sử dụng máy cắt, máy khoan, ... máy nâng, cần trục phải tuân thủ các quy tắc an toàn.
 • * Tôn trọng, hoà nhã, ăn nói lịch sự đối với người của đơn vị khác thi công trên công trường và đối với khách.
 • * Trên công trường thi công sẽ phải có một phòng trực, có đặt 01 bàn làm việc và 1 tủ thuốc cấp cứu sơ bộ.

Nhà thầu sẽ mua bảo hiểm thân thể cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của nhà thầu tham gia thi công tại công trường. Nhà thầu sẽ ký một hợp đồng về cấp cứu tai nạn với một bệnh viện gần công trường nhất.

Nhà thầu sẽ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên tham gia thi công tại công trường.
 

Bảo vệ tài sản cho bên thứ ba
 • * Mua bảo hiểm dân sự cho bên thứ ba khi bắt đầu tham gia thi công tại công trình.
 • * Cấm công nhân không được xâm phạm tài sản và ranh giới làm việc của bên thứ ba. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo, kỷ luật. Nếu nặng hơn sẽ đuổi việc.
 • * Trong quá trình thi công nếu có thể ảnh hưởng tới bên thứ ba thì cán bộ kỹ thuật phải thông báo cho bên thứ ba biết để có biện pháp hợp lý.
 • * Trường hợp bất khả kháng: gây ra thiệt hại cho bên thứ ba thì Nhà thầu phải lập tức tiến hành đàm phán để bồi thường hay sửa lại như cũ.
   
Phòng chống cháy, nổ
 • * Phổ biến nội qui về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.
 • * Khi hàn hơi, hàn điện phải tuân thủ các quy tắc về an toàn phòng nổ, phòng cháy của cơ quan thanh tra an toàn lao động và cơ quan phòng cháy chữa cháy.
 • * Bố trí các bình bọt CO2 chống cháy tại các nơi dễ gây ra hoả hoạn như: kho, khu vực gia công, văn phòng tại công trường và tại các địa điểm đang thi công.