Nhà máy P69
Dây chuyền sản xuất

Chứng chỉ chứng nhận

  • 06/10/2020
Chứng chỉ ISO 9001:2015 Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 9001:2015 - tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư P69

 

Chứng chỉ ISO 9001:2015 Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 9001:2015 - tại Nhà máy Công ty Cổ phần đầu tư P69

 

Chứng nhận đủ điều kiện KD DV PCCC
Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy

 

 

Chứng chỉ Quatest - Máng cáp sơn tĩnh điện Chứng chỉ Quatest - Máng cáp sơn tĩnh điện
Chứng chỉ Quatest - Máng cáp sơn tĩnh điện  
Chứng chỉ Quatest - Sản phẩm Máng cáp sơn tĩnh điện