...

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P69

    Địa chỉ: Km 18, đường Đại Lộ Thăng Long, Khu CN Thạch Thất Quốc Oai, Hà Nội

    Email: kd1@cokhip69.com.vn

    Website: cokhip69.com.vn